btn_right_01
"Největší velkoobchod sudových
piv na Vysočině"

Dotace

 

 Název projektu: Instalace FVE s akumulací energie ve společnosti Brabec velkoobchod s.r.o.

Reg. č.: CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_316/0021924

 

Společnost Brabec velkoobchod s.r.o. realizuje v letech 2020 až 2023 projekt v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, Program Úspory energie – Výzva III - Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu s názvem Instalace FVE s akumulací energie ve společnosti Brabec velkoobchod s.r.o.

 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

Hlavním cílem projektu je realizace energetických úspor v areálu společnosti Brabec velkoobchod s.r.o. v Pocoucově (obec Třebíč) formou pořízení a instalace fotovoltaické elektrárny včetně akumulace energie. Tato úsporná opatření budou mít významný vliv na snížení energetické náročnosti a snížení emisí oxidu uhličitého v podnikatelských prostorách společnosti.

2.gif
1.gif
Partneři
partneri
cepos
Naše obchodní střediska
strediska_mapa Alfa Znojmo Třebíč - velkoobchod Drnholec
BRABEC Velkoobchod s.r.o.
VO a MO
Třebíč, Pocoucov 83
tel./mobil:
568 842 820, 775 234 398
email:
trebic@napojebrabec.cz
BRABEC Velkoobchod s.r.o.
pobočka Znojmo - VO a MO
ALFA Znojmo
Oblekovice 75
tel./mobil:
515 225 027, 725 937 856
email:
znojmo@napojebrabec.cz
Copyright © 2002 - 2012 McRAI s.r.o.
Real application for internet