btn_right_01
"Největší velkoobchod sudových
piv na Vysočině"

Evidence alergenů

Vážení zákazníci,

dle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU č. 2000/13 O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O POTRAVINÁCH SPOTŘEBITELŮM vyplývá povinnost, na vyžádání informovat spotřebitele o vlastnostech prodávaných výrobků, v nichž jsou obsaženy alergeny. Informací je písemné sdělení o všech alergenech přítomných v každém podávaném nebaleném pokrmu a nápoji konečnému zákazníkovi.

Toto nařízení platí pro Českou republiku od 13.12.2014.

K těmto potravinám je třeba řadit i stolní dochucovadla, kečupy, majonézy, hořčice atd. nabízené zákazníkovi bez původních obalů. Zákazníkovi musí být vhodným způsobem sdělena informace o alergenech v podávaných potravinách a nápojích. Tyto informace mohou být uvedeny na jídelním lístku nebo na vyžádání u obsluhy. O tom, že zákazník obdrží informaci o alergenech na vyžádání, musí být též informován. Při prodeji „přes ulici“ musí být zákazník předem informován o alergenech v kupovaných pokrmech. Informace o alergenech může být zákazníkovi předána několika způsoby:

a) Vyvěšením, umístěním na viditelném místě v provozovně

b) Uvedením přímo v jídelním lístku

c) Předložením zákazníkovi na jeho osobní vyžádání. Zákazníku musí být vždy viditelně, prokazatelně a zřetelně sděleno, že informace o obsažených alergenech obdrží po dotázání u obsluhy. Upozorněním viditelně umístěnou větou: „Informace o obsažených alergenech poskytne obsluha na vyžádání zákazníka“.

Pro účely písemné informace o alergenech může sloužit jak receptura pokrmu nebo nápoje, tak prostý seznam s výpisem názvu pokrmu a obsažených alergenech.

 

Alergeny, seznamy složek a prohlášení jednotlivých výrobců, viz soubory níže.

Soubory ke stažení

 

 

2.gif
1.gif
Partneři
partneri
cepos
Naše obchodní střediska
strediska_mapa Alfa Znojmo Náměšť nad Oslavou Třebíč - velkoobchod Drnholec
BRABEC Velkoobchod s.r.o.
VO a MO
Třebíč, Pocoucov 83
tel./mobil:
568 842 820, 775 234 398
email:
trebic@napojebrabec.cz
BRABEC Velkoobchod s.r.o.
prodejna - VO a MO
Náměšť n. Osl.
Masarykovo nám. 939
tel.:
568 620 058, 601 389 379
email:
namest@napojebrabec.cz
BRABEC Velkoobchod s.r.o.
pobočka Znojmo - VO a MO
ALFA Znojmo
Oblekovice 75
tel./mobil:
515 225 027, 725 937 856
email:
znojmo@napojebrabec.cz
Copyright © 2002 - 2012 McRAI s.r.o.
Real application for internet