btn_right_01
"Největší velkoobchod sudových
piv na Vysočině"

Doprodej cigaret s kolkem "O" dle nového zákona

Vážený zákazníku,

dne 1. prosince 2014 nabývá účinnosti zákon č. 201/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů („Zákon“) Zákon mění stávající sazby daně z tabákových výrobků (spotřební daň) a zavádí regulaci předzásobení cigaretami, a to formou pevného data doprodeje jednotlivých balení cigaret určených k přímé spotřebě a označených tabákovou nálepkou odpovídající sazbě daně bezprostředně předcházející nové sazbě daně nakoupených za účelem dalšího prodeje. Vzhledem k této legislativní změně nám dovolte, abychom Vám poskytli hlavní informace týkající se Vašeho obchodování:

- nové sazby daně z tabákových výrobků jsou účinné od 1. prosince 2014, tj. od tohoto data mohou být poprvé ve volném prodeji jednotlivá balení cigaret a tabáku ke kouření označená tabákovou nálepkou s písmenem „P“;

- jednotlivé balení cigaret označené tabákovou nálepkou s písmenem „O“ nelze prodávat konečnému zákazníkovi po 28. únoru 2015;

- jednotlivé balení cigaret označené tabákovou nálepkou s písmenem „N“ a předcházejícími písmeny lze prodávat i po 28. únoru 2015, a to až do nabytí účinnosti další změny spotřební daně;

- jednotková balení doutníků, cigarillos a tabáku ke kouření označená tabákovou nálepkou s písmenem „O“, „N“ a předcházejícími písmeny lze prodávat i po 28. únoru 2015 bez jakýchkoli omezení, vzhledem k tomu, že na tyto tabákové výrobky se regulace předzásobení nevztahuje.

S úplným zněním Zákona se můžete seznámit v částce 85 Sbírky zákonů rozeslané dne 26. září 2014. Stejnopis této částky Sbírky zákonů byl také zveřejněn na webových stránkách Ministerstva vnitra:

http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/.

2.gif
1.gif
Partneři
partneri
cepos
Naše obchodní střediska
strediska_mapa Alfa Znojmo Náměšť nad Oslavou Třebíč - velkoobchod Drnholec
BRABEC Velkoobchod s.r.o.
VO a MO
Třebíč, Pocoucov 83
tel./mobil:
568 842 820, 775 234 398
email:
trebic@napojebrabec.cz
BRABEC Velkoobchod s.r.o.
prodejna - VO a MO
Náměšť n. Osl.
Masarykovo nám. 939
tel.:
568 620 058, 601 389 379
email:
namest@napojebrabec.cz
BRABEC Velkoobchod s.r.o.
pobočka Znojmo - VO a MO
ALFA Znojmo
Oblekovice 75
tel./mobil:
515 225 027, 725 937 856
email:
znojmo@napojebrabec.cz
Copyright © 2002 - 2012 McRAI s.r.o.
Real application for internet